Vượt qua khó khăn, Penjico vững bước đi lên

Đậu Thanh Sơn - CV PENJICOPenjico
02:24' CH - Thứ tư, 14/04/2021

Ngày 09/4/2021, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex (PENJICO) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex năm 2021

Tham dự đại hội có hơn 48 cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 4.542810 cổ phần, chiếm 90,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, Trưởng phó phòng ban nghiệp vụ công ty và Giám đốc các chi nhánh tham dự.

Đại biểu khách mời (Đảng ủy Khối & Tổng công ty XL&TM Petrolimex) tham dự đại hội

Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Trần Xuân Điền, Bí thư và ông Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Ngô Minh Tú, TV HĐTV- Tổng giám đốc; ông Nguyễn Đình Thanh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; Ngoài ra tham dự Đại hội có ông Nguyễn Hoàng Hồ Nam, Kiểm toán viên Công ty Dịch vụ Tài chính kế toán & Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).

Giám đốc công ty Nguyễn Sum và Thường trực HĐQT Nguyễn Huy Nhân điều hành đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, quản lý điều hành công ty năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của giám đốc công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020, chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát 2021.

Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Thanh trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Năm 2020 tình hình nguồn việc làm của công ty hết sức khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các dự án đầu tư mới của khách hàng phải tạm ngừng hoặc chậm triển khai. Thị trường xây lắp chuyên ngành xăng dầu trong nước gần như bão hòa. Hoạt động SXKD hoàn toàn bằng vốn vay ngân hàng, trong khi công nợ một số công trình bàn giao cho chủ đầu tư đã qua nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điềm...

Mặc dù có những khó khăn như trên, song công ty đã nổ lực vượt bậc, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại đội đồng cổ đông năm 2020 đề ra. Trong đó sản lượng đạt trên 303 tỷ bằng 101% KH; Doanh thu đạt 287,3 tỷ bằng 112% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt 8,071 tỷ đồng bằng 103% KH...

Phát biểu tại đại hội, ông Ngô Minh Tú, Tổng giám đốc Tổng công ty đã đề cập đến một số vấn đề về công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác kiện toàn cơ cấu lại tổ chức, mở rộng thị trường xây lắp về dầu khí, hóa chất, công nghiệp, trong đó tập trung vào ngành nghề cốt lõi về lĩnh vực xây lắp. Thực hiện tốt chế độ chính sách và thu nhập cho người lao động và tiếp tục giải quyết các công nợ còn tồn động.

Tổng GĐ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp & TM Petrolimex Ngô Minh Tú phát biểu

Cổ đông Đặng Đình Thắng phát biểu thảo luận tại Đại hội

Cổ đông Lê Trung Dũng phát biểu thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa Nguyễn Sum, tiếp thu ý kiến và giải đáp các vấn đề cổ đông phát biểu trong Đại hội

Các ý kiến của cổ đông đã đánh giá cao sự quyết tâm cao của Hội động quản trị và Ban giám đốc trong việc khắc phục mọi khó khăn, trong đó có đại dịch Covid-19, đảm bảo ổn định sản xuất, làm tốt công tác quản trị, điều hành, công tác tiếp thị tạo nguồn và mở rộng sản phẩm xây lắp điện mặt trời. Điều đó đã tạo thêm việc làm và ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty. Từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường xây lắp trong và ngoài nước.

Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết 100% nội dung các báo cáo được trình bày tại đại hội và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021. Biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi và bổ sung về Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, nhằm phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định, Thông tư do Nhà nước mới ban hành, có hiệu lực trong năm 2021.

Thường trực HĐQT Nguyễn Huy Nhân báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

Mặc dù thời lượng đại hội tiến hành trong một buổi sáng với nhiều nội dung quan trọng. Song với tinh thần trách nhiệm của các cổ đông, đại hội đã diễn ra ngắn gọn, công khai, dân chủ theo đúng quy định. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex đã thành công tốt đẹp

Bài và ảnh ĐẬU THANH SƠN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Kế toán trưởng công ty Hoàng Trần Như Quỳnh báo cáo tài chính năm 2020

Trưởng BKS Lê Hồng Mai báo cáo hoạt động của BKS và Báo cáo thẩm định tài chính năm 2020

Đoàn thư ký đại hội

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn