Penjico vững bước đi lên

Đậu Thanh Sơn - CV PENJICOPENJICO
10:21' CH - Thứ sáu, 19/06/2020

Ngày 16/6/2020, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Xây lắp III - Petrolimex (PENJICO) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex năm 2020

Tham dự đại hội có hơn 34 cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 4.617.085 cổ phần, chiếm 92,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự. Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban giám đốc điều hành, trưởng phó phòng ban nghiệp vụ Công ty và giám đốc các chi nhánh tham dự.


Đại biểu khách mời (Đảng ủy Khối & Tổng công ty XL&TM Petrolimex) tham dự đại hội

Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Thành Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Đình Thanh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; Ông Phùng Ngọc Quang - Trưởng Phòng Đầu tư và Phát triển Tổng công ty. Ngoài ra tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Tài chính kế toán & Kiểm Toán Nam Việt(AASCN).

Chủ tịch HĐQT Lê Huy Thủy và TV HĐQT kiêm GĐ công ty Nguyễn Sum điều hành đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, quản lý điều hành Công ty năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của giám đốc Công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019, chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Chủ tịch HĐQT Lê Huy Thủy báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, và một số nội dung khác theo nghị trình của Đại hội.

Báo cáo đã đánh giá năm 2019 do nguồn việc làm gặp nhiều khó khăn, thị trường xây lắp xăng dầu trong Tập đoàn Petrolimex và ngoài ngành gần như bão hòa. Việc cạnh tranh trong đấu thầu ngày càng khốc liệt. Hầu hết các công trình trúng thầu đều phải giảm giá tối đa, điều kiện thi công khó khăn phức tạp, hoạt động SXKD hoàn toàn bằng vốn vay ngân hàng, trong khi công nợ một số công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư đã nhiều năm, song đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điềm. Từ những vấn đề đó dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Trong năm 2019 Công ty phải di dời văn phòng làm việc từ Quận 4 về huyện Nhà Bè do thành phố lấy mặt bằng 232 Nguyễn Tất Thành làm trường học. Vì vậy lợi thế về giao dịch với các đối tác hạn chế, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tâm tư và việc đi làm của cán bộ công nhân viên.

Thành viên HĐQT kiêm giám đốc công ty Nguyễn Sum trình bày tại Đại hội

Nhằm tháo gỡ khó khăn về việc làm, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu Đại hội cổ đông năm 2019 đã quyết nghị, công ty đã tích cực mở rộng thị trường và sản phẩm xây lắp. Mạnh dạn vươn ra một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Công ty tiếp tục trúng thầu một số công trình mới theo hình thức EPC của Tập đoàn Total tại Campuchia, công trình Kho xăng dầu Denko tại Myanmar. Điều đó đã tạo ra cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn, đòi hỏi mỗi một cán bộ công nhân viên công ty phải phấn đấu vượt qua. Ngoài sản phẩm truyền thống phục vụ ngành xăng dầu, công ty tiếp tục thực hiện các công trình kho xưởng ngành hóa chất, gas và điện mặt trời ... cùng với đó là việc mở rộng các đối tác khách hàng có nhiều tiềm năng trong tương lai.

Với những nổ lực phấn đấu không mệt mỏi của mình, năm 2019 công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong đó sản lượng đạt 358,9 tỷ bằng 101% KH; Doanh thu đạt 353,4 tỷ bằng 118% KH; Lợi nhuận sau thuế đạt 3,1 tỷ đồng bằng 44% KH (Phần lợi nhuận trên chưa tính lợi nhuận đầu tư tại Ngân hàng PGBank). Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra.

Cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung và nghị quyết tại Đại hội

Đại hội cũng đã đánh giá, nhận định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, năng động và sáng tạo của Ban điều hành trong công tác quản trị điều hành sản xuất, công tác tiếp thị tạo nguồn, mở rộng thị trường trong và ngoài ngành, đặc biệt hiện tại Công ty đã vươn ra thị trường một số nước Đông Nam Á như Campuchia và Myanmar. Công ty mở ra sản phẩm mới là điện mặt trời và bước đầu đã có những khả quan trong xu thế vì một môi trường xanh. Điều đó đã tạo thêm việc làm và ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty. Từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường xây lắp trong và ngoài nước.

Trong phần thảo luận và biểu quyết, Đại hội đã thống nhất cao về nội dung trong các báo cáo, gồm: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và một số tờ trình với khác. Về kế hoạch SXKD năm 2020: Đại hội đã thống nhất định hướng phát triển Công ty là “Ổn định sản xuất, lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm. Chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, ổn định thị trường trong nước, tiếp tục vươn ra thị trường nước ngoài”. Đại hội đã quyết nghị một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật năm 2020, gồm: Sản lượng 300 tỷ; Doanh thu 255 tỷ; Tổng lợi nhuận trước thuế: 7,845 tỷ; Chia cổ tức 10%; Đầu tư nội bộ trên 35 tỷ...

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT đúng theo nguyên tắc và thể lệ quy định. Ông Vũ Lộc đã trúng cử vào Hội đồng quản trị với 4.596.332 cổ phiếu, chiếm 99,55% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thành Thơ phát biểu tại Đại hội

Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu về tình hình tổ chức của Đảng bộ Khối hiện tại. Chia sẻ những khó khăn với công ty trong việc di dời trụ sở làm việc và khó khăn về thị trường xây lắp hiện nay. Đồng thời biểu dương sự lãnh đạo đúng hướng của Đảng bộ công ty, sự đoàn kết quyết tâm của tập thể CB-CNV đã nổ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2019. Đảng ủy Khối tin tưởng năm 2020 công ty tiếp tục kế thừa, phát triển những mặt mạnh đạt được, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà đại hội đề ra.

Mặc dù thời lượng đại hội tiến hành trong một buổi sáng với nhiều nội dung quan trọng. Song với tinh thần trách nhiệm của các cổ đông, đại hội đã diễn ra ngắn gọn, công khai, dân chủ theo đúng quy định. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex đã thành công tốt đẹp.

VIDEO CLIP: PENJICO VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

loading...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI


Đại hội đồng cổ đông thường niên Penjico năm 2020

Thường trực HĐQT Nguyễn Huy Nhân báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Cổ đông Lê Trung Dũng phát biểu thảo luận tại Đại hội

Trưởng BKS Lê Thị Hồng Mai báo cáo hoạt động của BKS và Báo cáo thẩm định tài chính năm 2019

Kế toán trưởng Công ty Hoàng Trần Như Quỳnh báo cáo tài chính năm 2019

Đoàn thư ký đại hội

Thư Ký Đại Hội Triệu Thị Lan Anh đọc dự thảo Nghị Quyết

Thư ký đại hội Vũ Thanh Hương đọc Biên Bản đại hội

Ban bầu cử kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn