Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Đậu Thanh SơnCV CNNB - Penjico
04:28' CH - Thứ hai, 17/04/2017

Ngày 16/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Cung Quang Hà – Chủ tịch HĐQT điều hành đại hội

Chủ tịch HĐQT Cung Quang Hà điều hành đại hội

Tham dự đại hội có 51 cổ đông, đại diện cổ đông chiếm 93.77% tổng số cổ phần, đại diện cho 206 cổ đông công ty, chủ tịch và các thành viên HĐQT, BKS, ban giám đốc điều hành, trưởng phó phòng ban nghiệp vụ, giám đốc/ phó giám đốc, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc.

Đại hội cũng đã vinh dự đón tiếp đại biểu các cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tại TP. Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Quang - Phó bí thư thường trực; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) có ông Nguyễn Văn Sự - Phó tổng giám đốc và ông Đinh Viết Tiến – Trưởng BKS; Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA) đã tới dự.

Cổ đông và đại biểu khách mời tham dự đại hội

Đại hội đã được nghe Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của giám đốc công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

Thành viên HĐQT kiêm giám đốc công ty Nguyễn Sum trình bày tại đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và một số nội dung khác theo nghị trình của Đại hội.

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung và nghị quyết đại hội

Năm 2016, thị trường xây lắp xăng dầu trong nước đã bão hòa, tình hình đầu tư công sút giảm và có dấu hiệu chững lại, vì vậy nguồn việc làm ngày càng khan hiếm, thị trường xây lắp càng ngày càng khó khăn, công ty phải đấu thầu trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, hoạt động kinh doanh chủ yếu bằng vốn vay. Song với sự nổ lực, khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra. Trong đó chỉ tiêu doanh thu đạt 115%, lợi nhuận trước thuế đạt 118%, tỷ lệ chi cổ tức đạt 120% so với kế hoạch.

Trong phần thảo luận, các cổ đông vui mừng về kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và đã có một số ý kiến đóng góp khá thiết thực để HĐQT, BGĐ tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn trong năm 2017. Đại hội đánh giá cao sự quyết tâm, năng động và sáng tạo của Ban giám đốc trong công tác quản trị điều hành sản xuất. Đặc biệt là công tác tiếp thị, tạo nguồn việc làm, mở rộng thị trường trong và ngoài ngành, tạo ra sản phẩm mới ngoài sản phẩm truyền thống. Điều đó đã tạo thêm việc làm và ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty.

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Sự - Phó tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương sự đoàn kết, cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên. Trong năm qua HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã rất năng động trong việc phát triển ra ngoài thị trường ngoài ngành. Công ty cũng đã dần định hình được dòng sản phẩm là bán cơ khí phục vụ cho xây lắp trong và ngoài ngành. Trong thời gian tới công ty cần tiếp tục kế thừa, phát triển những mặt mạnh đạt được để xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn trong những năm sắp tới. Trong đó phải xác định được hướng đầu tư về trang thiết bị, nhà xưởng v.v... nhằm tạo ra sản phẩm trên thị trường cho một chuỗi giá trị, đồng bộ với công việc đó là đầu tư thêm cho đội ngũ cán bộ quản lý dự án để đáp ứng được nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Văn Sự phát biểu tại đại hội

Cũng tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, trong đó HĐQT 05 thành viên, BKS 03 thành viên.

HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Mặc dù thời lượng đại hội trong một buổi sáng, với nhiều nội dung quan trọng. Song với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu và các cổ đông, đại hội đã diễn ra ngắn gọn, công khai, dân chủ theo đúng quy định. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex năm 2017 đã thành công tốt đẹp.

Ảnh: Thanh sơn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn