Vượt lên từ những khó khăn, tiếp tục vươn xa hơn nữa

Đậu Thanh SơnPENJICO
12:07' CH - Thứ hai, 23/04/2018

Ngày 18/4/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex (PENJICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Chủ tịch HĐQT Cung Quang Hà và Giám đốc Nguyễn Sum điều hành đại hội

Tham dự đại hội có các cổ đông đại diện cho 198 cổ đông Công ty; các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ban Giám đốc điều hành, Trưởng phó phòng ban nghiệp vụ, Giám đốc và Kế toán trưởng các Chi nhánh tham dự. Ông Cung Quang Hà - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Sum - Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty chủ tọa Đại hội.

Đại hội cũng đã vinh dự đón tiếp đại biểu các cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại TW tại TP. Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Văn Quang - Phó bí thư thường trực; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) có ông Lê Văn Hướng - UV HĐQT - Trưởng ban nhân sự, lương thưởng Tập đoàn, ông Trần Văn Kha - Trưởng ban tổng hợp HĐQT Tập đoàn và đại diện các ban của Tập đoàn; Công ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) ông Nguyễn Anh Tuấn- PGĐ Công ty.

Cổ đông và đại biểu khách mời tham dự đại hội

Dưới sự điều hành của chủ tọa, Đại hội đã hoàn thành các nội dung quan trong; Báo cáo quả SXKD, quản lý điều hành Công ty năm 2017 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Giám đốc công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017, chương trình kế hoạch giám sát năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018.

Thành viên HĐQT-Giám đốc công ty Nguyễn Sum trình bày tại đại hội

UV HĐQT -Trưởng Ban Nhân sự - Lương - Thưởng Petrolimex Lê Văn Hướng phát biểu tại đại hội

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp III Petrolimex (PENJICO) năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV người lao động Công ty xác định nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh nhưng luôn đoàn kết, quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm 2018 để hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển- tiếp tục vươn xa hơn nữa, “ĐỂ TIẾN XA HƠN”.

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung và nghị quyết đại hội

Các cổ đông phát biểu đóng góp ý kiến tại đại Đại hội

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn