Chi nhánh Nhà Bè

adminPenjico
01:37' CH - Thứ hai, 15/05/2017

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Ảnh: Chi nhánh Nhà Bè

Ảnh: Công trình kho xăng dầu Thanh Lễ (giai đoạn 1)

Ảnh: Công trình kho xăng dầu Thanh Lễ (giai đoạn 2)

Ảnh: Cụm bồn công trình kho dầu B - TKXDNB

Ảnh: Công trình 3 bể chứa - Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Quảng Ninh

Ảnh: Công trình 3 bể chứa - Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Quảng Ninh

Ảnh: Công trình cụm bồn - Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước

Ảnh: Công trình nhà tách sáp - Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .