Chứng chỉ & Giải thưởng

admin - PENJICO
01:09' SA - Thứ ba, 03/01/2012

Công ty CP Xây lắp III Petrolimex đã đạt được chứng chỉ quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 do tổ chức Bereau Veritas chứng nhận cùng với các chứng nhận của đối tác, bằng khen của Bộ công thương, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Bằng khen do Bộ Công Thương trao tặng năm 2010

Bằng khen do Bộ Công Thương trao tặng năm 2011

Chứng nhận do Total Cambodia trao tặng

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .