Nghị quyết HĐQT số 17

Tiêu đề
Nghị quyết HĐQT số 17
Summary
Nghị quyết HĐQT số 17/XL3-QĐ ngày 18/07/2017 về việc:
1. Thông qua tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2017
2. Thông qua việc kết thúc quản lý của Ban điều hành công ty, kế toán trưởng công ty, giám đốc chi nhánh nhiệm kỳ 2012-2016
3. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2017-2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017
4. THông qua chủ trương và giao giám đốc công ty thực hiện 1 số công việc.
Loại văn bản: 
Khác 
Số lượt xem:
99
Người tạo:
Thang, Ly Tri (PENJICO)
Thời gian tạo:
01:48' CH - Thứ tư, 19/07/2017
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .