#
Tiêu đề
Thời gian tạo

Báo cáo ĐH cổ đông năm 2008

Báo cáo tài chính năm 2010

Báo cáo tài chính năm 2009

Báo cáo tài chính năm 2008

Báo cáo tài chính năm 2007

Báo cáo tài chính năm 2006

Báo cáo tài chính năm 2005

Báo cáo tài chính năm 2004

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn